เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
แผ่น HDPE  Geomembrane (HDPE SHEET)

แผ่น HDPE Geomembrane ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ทำให้มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง มีความยืดหยุ่นสูง คงทนต่อสารเคมี กรด ด่าง คงทนต่อความร้อน ความเย็นและแสง Ultra Violet คงทนต่อเชื้อรา มอด ปลวก แมลง และสารอินทรีย์วัตถุ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันได้มีการนำ แผ่น HDPE Geomembrane มาประยุกต์ในการใช้งานมากขึ้นในงานวางระบบต่างๆ อาทิเช่น
 • ระบบการกันซึมใต้หลุมฝังกลบ 
 • ระบบปิดคลุมบนหลุมฝังกลบ
 • งานเหมือง
 • งานจัดการของเสียอันตราย
 • งานบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 • คลองระบายน้ำ
 • งานบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 • งานดาดผนังอุโมงค์
 • งานบุซับคอนกรีต
 • งานบุซับถัง
แผ่น HDPE Geomembrane ของ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด ผลิตและควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด GRI GM13 (HDPE) และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต  ตลอดจนขั้นตอนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูป โดยการทดสอบควบคุมดูแลของวิศวกรวิชาชีพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน ทางบริษัทสามารถผลิตแผ่น HDPE Geomembrane ความหนามาตรฐาน 0.3-3.0 มม. ความกว้าง 8 เมตร

เครื่องเชื่อมแผ่น HDPE Geomembrane
เพื่อให้งานติดตั้งแผ่น HDPE Geomembrane ได้คุณภาพตามมาตรฐาน บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด มีเครื่องเชื่อมสำหรับ แผ่น HDPE Geomembrane จำหน่าย 2 แบบดังนี้
 • เครื่องเชื่อมแบบ Hot Wedge
 • เครื่องเชื่อมแบบ Extruder  

แผ่น HDPE Geomembrane

   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.