เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ

สตับเอ็น (อุปกรณ์หน้าแปลนพีอี) จาก
  • อ้างอิงการผลิตตามมาตรฐาน DIN16963
  • สามารถผลิตที่ความยาว 30,50 ซม.และ 100 ซม.
  • ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ เกรดท่อ 100%
  • ผลิตได้ทุกมาตรฐาน PE80 และ PE100 ครบทุกชั้นความดัน (PN)
  • แข็งแรง ทนทาน ไม่มีฟองอากาศภายใน
  • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สามารถสอบกลับได้
  • ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐทั้ง กปภ., กปน., กรมชลประทาน ฯลฯ
การทดสอบเพื่อประกันคุณภาพ
  1. ตรวจสอบด้วยอัลตร้าโซนิค เพื่อป้องกันฟองอากาศในเนื้อ
  2. ทดสอบโดยการผ่าพิสูจน์
  3. ทดสอบโดยการอัดแรงดัน ตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556


สตับเอ็น

สตับเอ็นคอยาว (ต่อท่อยาว 30, 50ซม. และ 100 ซม.)
   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.