เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า  HDPE

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด สามารถผลิตอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้าได้ดังนี้
  • อุปกรณ์ข้อต่อไฟฟ้าแบบ A (Coupling Type A)
  • อุปกรณ์ข้อต่อไฟฟ้าแบบ B (Coupling Type B)
  • อุปกรณ์ข้อต่อไฟฟ้าแบบโค้ง90o ,ท่อโค้งไฟฟ้า90o (90o Bend)
  • อุปกรณ์ข้อต่อไฟฟ้าแบบปากแตร, ปากระฆัง (Bell Mouth)
  • ปลั๊กอุด (Plastic Plug)
  • ฝาปิดปลายท่อ (Protector)
   
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.