เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองน้ำเป็น
ที่ตั้ง : ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN 8 PE100 Ø 500มม. 820ม.
ท่อ HDPE PN 8 PE100 Ø 355มม. 1,935ม.
ท่อ HDPE PN 8 PE100 Ø 280มม. 1,237ม.
ท่อ HDPE PN 8 PE100 Ø 225มม. 800ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างงานวางท่อน้ำดิบส่วนเสริม (บางบ่อ-บางปะกง) สำนักงานสาขาบางปะกง
ที่ตั้ง : อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 630มม. 9,661ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 800มม. 250ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่มาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 400มม. 2,879ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 315มม. 9,000ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 225มม. 10,000ม.
ท่อ HDPE PN6.3 PE100 Ø 160มม. 30,000ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.