เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่13
ชื่อโครงการ : โครงการ ขุดอ่างเก็บน้ำบ้านช่องแคบ
ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.50 มม. 36,000 ตารางเมตร
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำผนัง 2 ชั้น (HDPE 2 Layer)
หน่วยงาน : กองทัพเรือ
ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ
ที่ตั้ง : อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด :
ท่อ HDPE 2 LAYER PN16 PE100 Ø 315 มม.   1,600 ม.   
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 315 มม.   6,800 ม.
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 225 มม.   2,800 ม.   
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 200 มม.      570 ม.   
ท่อ HDPE 2 LAYER PN10 PE100 Ø 160 มม.   5,500 ม. 
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค – บางนา
ชื่อโครงการ : โครงการวางระบบ Cooling ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค – บางนา
ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด :
ท่อ HDPE PN16 PE100 Ø 630 มม.  42 ม. 
ท่อ HDPE PN16 PE100 Ø 400มม.   36 ม.
ท่อ HDPE PN16 PE100 Ø 355 มม.  12 ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.