เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ
ที่ตั้ง : อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN8 PE80 Ø 32 มม.      5,000 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN6 PE80 Ø 110 มม.    8,736 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN6 PE80 Ø 125 มม.  21,006 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN8 PE80 Ø 160 มม.    2,928 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6 PE100 Ø 630 มม. 5,016 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อน้ำ
หน่วยงาน : โรงงานผลิตแผ่นยางรมควัน
ชื่อโครงการ : โครงการไบโอแก๊ส
ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN10 PE100 Ø160 มม. 120 ม.
ท่อ HDPE PN10 PE100 Ø225 มม. 180 ม.
ท่อ HDPE PN10 PE100 Ø315 มม. 18 ม. 
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชื่อโครงการ : โครงการ ปรับปรุงส่วนต่อขยาย เฟส2
ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN10 PE80 Ø 160 มม. 13,000 ม.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN10 PE80 Ø 50 มม.     1,040 ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : ท่อร้อยสายไฟฟ้า
หน่วยงาน : เทศบาลจังหวัดตรัง
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบน้ำและทางเข้าพร้อมก่อสร้างสายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ
ที่ตั้ง : เทศบาลนคร จังหวัดตรัง
รายละเอียด : ท่อร้อยสายไฟฟ้า PN10 PE80 Ø 160 มม. 6,848 ม.
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.