เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
ท่อน้ำ และอุปกรณ์
ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องเชื่อม และเครื่องควบคุมการเชื่อม
แผ่น HDPE Geomembrane
การเชื่อมต่อท่อในรูปแบบต่างๆ
คำแนะนำทางเทคนิค
แคตตาล็อค
ใบรับรองคุณภาพ
2542
2543
2549
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชนิดผลิตภัณฑ์ : งานท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการระบบสูบน้ำดิบ และ Mobile Plant 300ลบ.ม./ชม.
ที่ตั้ง : อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN8 PE100 400มม.   5,000ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ชื่อโครงการ : โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี
ที่ตั้ง : จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.50 มม.   61,600 ตารางเมตร
ชนิดผลิตภัณฑ์ : งานท่อน้ำ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน
ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด :
ท่อ HDPE PN6 PE100 225มม.   3,405ม.
ท่อ HDPE PN6 PE100 110มม.   6,660ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : งานท่อน้ำ
หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางด่วนศรีรัช
ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : ท่อ HDPE PN6 PE100 200มม.  30,000ม.
ชนิดผลิตภัณฑ์ : แผ่น HDPE Geomembrane
หน่วยงาน : บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด
ชื่อโครงการ : โครงการปูพื้นบ่อน้ำทิ้งโรงเอทานอลกุฉินารายณ์
ที่ตั้ง : อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : Geomembrane ความหนา 1.50 มม.   385,240 ตารางเมตร
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
29 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2977-7270-5 แฟกซ์. 0-2977-7278-9
Copyright © 2016 THAI GOW GAI GROUP CO., LTD. All Right Reserved.